ติดต่อเรา

บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัด

126-126/1, 221-221/1 หมู่2 ถนนเทพารักษ์
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์  0-2708-9091, 708-9040
โทรสาร   0-2708-9090, 708-9190
อีเมล์      info@maxliger.com