ถามตอบ

ถามตอบ

  • แมกซ์ไลเกอร์ ทำอะไร ?

    บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ขึ้นโดยผู้บริหารผู้มีความเชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง ประเภทนั่งร้านและแบบเหล็ก แบบเสา แบบหล่อคอนกรีต เป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการนำเข้า เครื่องมือก่อสร้างและเครื่องจักร พร้อมไปกับการผลิตเองบางส่วน เพื่อสนองตอบต่อความต้องการสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างภายในประเทศ
  • ผลงานหลัก ๆ มีอะไรบ้าง ?

    บริษัท ได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดยักษ์ ที่เรียกกันว่า เมกะโปรเจ็กต์ หลายโครงการ ยกตัวอย่างเช่น สนามบินสุวรรณภุมิ สนามบินแห่งชาติแห่งใหม่ของคนไทย โครงการวงแหวนเศรษฐกิจ โครงการบ้านต้นทุนต่ำ หรือที่เรียกกันว่า บ้านเอิ้ออาทร และอื่นๆอีกหลายโครงการและเพื่อสามารถสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า บริษัทได้มีการเพิ่มบริการให้เช่าสินค้า นั่งร้าน แบบเหล็ก แบบเสาเพื่อทำให้ผู้ประกอบการรับเหมา มีทางเลือกเพิ่มขึ้น สามารถที่จะยืดหยุ่นในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายของตนเอง ซึ่งทางบริษัทได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้รับเหมาเป็นอย่างดี