สินค้า

เสาค้ำยัน


เสาค้ำยัน
 • MP-30

 • FULLY EXTENED (mm.)
  3,000
 • CLOSED (mm.)
  1,750
 • MP-35

 • FULLY EXTENED (mm.)
  3,500
 • CLOSED (mm.)
  2,050
 • MP-40

 • FULLY EXTENED (mm.)
  4,000
 • CLOSED (mm.)
  2,550
 • MP-45

 • FULLY EXTENED (mm.)
  4,500
 • CLOSED (mm.)
  2,550
 • MP-50

 • FULLY EXTENED (mm.)
  5,000
 • CLOSED (mm.)
  3,050