สินค้า

แบบ C


แบบ C
 • C-180

 • L m/n
  180
 •  1 m/m
  95
 • A
  W 3/8"
 • B
  W 1/2"
 • PACKING
  100 PCS
 • C-210

 • L m/n
  210
 •  1 m/m
  120
 • A
  W 3/8"
 • B
  W 1/2"
 • PACKING
  100 PCS
 • C-250

 • L m/n
  250
 •  1 m/m
  145
 • A
  W 3/8"
 • B
  W 1/2"
 • PACKING
  100 PCS
 • C-310

 • L m/n
  310
 •  1 m/m
  145
 • A
  W 3/8"
 • B
  W 1/2"
 • PACKING