สินค้า

แบบ D


แบบ D
 • D-210

 • L m/n
  210
 •  1 m/m
  135
 • 2 m/m
  60
 • B
  W 1/2"
 • PACKING
  100 PCS
 • D-250

 • L m/n
  250
 •  1 m/m
  120
 • 2 m/m
  85
 • B
  W 1/2"
 • PACKING
  100 PCS
 • D-300

 • L m/n
  300
 •  1 m/m
  120
 • 2 m/m
  85
 • B
  W 1/2"
 • PACKING
  100 PCS
 • D-360

 • L m/n
  360
 •  1 m/m
  120
 • 2 m/m
  85
 • B
  W 1/2"
 • PACKING