สินค้า

โพลีโคน


โพลีโคน
 • PCB-M9

 • SIZE (mm.)
  M x 9 x 9
 • PANEL
  METAL FORM
 • A
  FOR METAL
 • B
  W 3/8"
 • PACKING
  500 PCS
 • PCB-10

 • SIZE (mm.)
  10 x 9 x 9
 • PANEL
  PLYWOOD
 • A
  10
 • B
  W 3/8"
 • PACKING
  500 PCS
 • PCB-12

 • SIZE (mm.)
  12 x 9 x 9
 • PANEL
  PLYWOOD
 • A
  12
 • B
  W 3/8"
 • PACKING
  500 PCS
 • PCB-16

 • SIZE (mm.)
  16 x 9 x 9
 • PANEL
  PLYWOOD
 • A
  16
 • B
  W 3/8"
 • PACKING
  500 PCS
 • PCB-24

 • SIZE (mm.)
  24 x 9 x 9
 • PANEL
  PLYWOOD
 • A
  24
 • B
  W 3/8"
 • PACKING
  500 PCS