สินค้า

แบบมุมนอก


แบบมุมนอก
 • Outside Corner Form

 • WIDTH (mm.)
  200 X 200 (A X B )
 • LENGTH (mm.)
  1,800
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • WIDTH (mm.)
  200 X 150 (A X B )
 • LENGTH (mm.)
  1,500
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • WIDTH (mm.)
  150 X 150 (A X B )
 • LENGTH (mm.)
  1,200
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • WIDTH (mm.)
  150 X 100 (A X B )
 • LENGTH (mm.)
  900
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • WIDTH (mm.)
  100 X 100 (A X B )
 • LENGTH (mm.)
  600
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50