สินค้า

เสาดึงดัน


เสาดึงดัน
 • PP-20

 • FULLY EXTENED (mm.)
  2,000
 • CLOSED (mm.)
  1,200
 • PP-25

 • FULLY EXTENED (mm.)
  2,500
 • CLOSED (mm.)
  1,700
 • PP-30

 • FULLY EXTENED (mm.)
  3,000
 • CLOSED (mm.)
  2,200
 • PP-40

 • FULLY EXTENED (mm.)
  4,000
 • CLOSED (mm.)
  3,200