สินค้า

แบบมุมฉาก


แบบมุมฉาก
 • ใช้ยึดแบบเรียบ 2 แผ่นเข้าด้วยกัน ในลักษณะมุมฉาก
  เช่น มุมทั้ง 4 ของเสา ระหว่างแบบข้างและแบบท้องคาน มุมผนัง ฯลฯ
 • CA 1800

 • DIMENSIONS (mm.)
  50 X 50 X 1,800 (A X B X C)
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • CA 1500

 • DIMENSIONS (mm.)
  50 X 50 X 1,500 (A X B X C)
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • CA 1200

 • DIMENSIONS (mm.)
  50 X 50 X 1,200 (A X B X C)
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • CA 900

 • DIMENSIONS (mm.)
  50 X 50 X 900 (A X B X C)
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50
 • CA 600

 • DIMENSIONS (mm.)
  50 X 50 X 600 (A X B X C)
 • RIB HEIGHT (mm.)
  50