บริการช่วยเหลือ

หน้าหลัก > บริการช่วยเหลือ > ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

 • รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา

  คุณสมบัติที่ต้องการ


   1. เพศ ชาย/หญิง อายุ ระหว่าง 20 - 40 ปี

   2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (สามารถอ่านออก/เขียนได้)

   3. ไม่ประสบการณ์ในการขับรถไม่น้อยกว่า 2 ปี

   4. ขยัน  มีความรับผิดชอบและมีความอดทนในการทำงาน และบริหารเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

   5. พนังงานมีคนค้ำประกันงานจะรับพิจารณา

   6. มีใบขับขี่รถยนต์

  ลักษณะงาน


  1. ขับรถจัดส่งสินค้า ในเขตกรุงเทพ และบริมณฑล

  2. รับเช็คในบางกรณี

  3. ส่งมอบงานตามที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา

 • ช่างเชื่อม 1 อัตรา

  คุณสมบัติที่ต้องการ


   - ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
   - การศึกษา  ปวช. ขึ้นไป
   - สาขาช่างเชื่อม และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   - มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี
   - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ช่างสังเกต ความความคิดสร้างสรรค์ ขยัน และอดทน

  ลักษณะงาน


  เชื่อมชิ้นงาน ทั้งแบบรายวันและแบบรับเหมา