นั่งร้าน ข้อจับแป๊ป เสาค้ำยัน ฟอร์มไท แคล้มรัดเสา แบบเหล็ก ยูคลิป แบบหล่อถนน แบบหล่อเสา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

นั่งร้านและอุปกรณ์นั่งร้าน
< 1 l 2 l 3 l 4 >

นั่งร้านและอุปกรณ์นั่งร้าน


นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับให้ช่างก่อสร้างปีนขึ้นไปที่สูงและยืนทำงาน รวมถึงใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้านมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและงบประมาณ โดยนั่งร้านที่นิยมใช้จะสร้างจากเหล็กท่อ และมีแผ่นไม้วางพาดสำหรบวางยืน ในขณะที่บางท้องที่อาจมีการใช้ไม้ไผ่ได้

นั่งร้านและอุปกรณ์นั่งร้าน ประกอบไปด้วย อาร์ม ล็อก ขาตั้ง บันได ฐานปรับระดับ ราววางบันได ข้อต่อ แผ่นพื้นทางเดิน ราวกันตก กากบาท

มาตรฐานบังคับกระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ได้กำหนดสาระในเรื่อง การออกแบบนั่งร้าน การสร้างนั่งร้าน การใช้นั่งร้าน นั่งร้านมาตรฐาน การคุ้มครอง ความปลอดภัย มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย โดยมีสาระสำคัญดังนี้ การทำงานสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ต้องสร้างนั่งร้าน กรณีไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบ นั่งร้านมาตรฐาน ต้องจัดให้มีวิศวกรเป็น ผู้ออกแบบ และกำหนด รายละเอียดนั่งร้าน กรณีที่มีการใช้ลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว ห้ามยึดโยงหอลิฟท์กับนั่งร้าน และต้องป้องกัน การกระแทกนั่งร้านระหว่างขนวัสดุขึ้น-ลง พื้นนั่งร้านต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร ต้องทำราวกันตกสูงจากพื้นนั่งร้าน 0.40-1.10 เมตร โดยรอบๆ นอกนั่งร้าน ต้องจัดทำบันไดเพื่อใช้ขึ้น-ลงในนั่งร้าน ต้องจัดผ้าใบหรือวัสดุอื่นปิดคลุมโดยรอบๆ นอกนั่งร้าน ต้องมีแผงไม้หรือผ้าใบปิดคลุมส่วนที่กำหนดเป็นช่องทางเดินใต้นั่งร้าน กรณีมีการทำงานหลายๆ ชั้นพร้อมกัน ต้องจัดสิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ที่ทำงาน ในขั้นถัดลงไป กรณีพื้นนั่งร้านลื่นหรือมีพายุฝน ห้ามลูกจ้างทำงานบนนั่งร้าน กรณีติดตั้งนั่งร้านใกล้สายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้ม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องให้ดำเนินการ จัดให้มีการหุ้มฉนวนที่เหมาะสม ต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้ลูกจ้างสวมใส่ตามประเภท ของงานตลอดเวลาการทำงาน

อุปกรณ์นั่งร้าน

อุปกรณ์นั่งร้าน
ขาตั้งนั่งร้าน Code A-1219 ขนาด 1219 x 1930
ขาตั้งนั่งร้าน Code A-1700 ขนาด 1219 x 1700
ขาตั้งนั่งร้าน Code A-1215 ขนาด 1219 x 1524
ขาตั้งนั่งร้าน Code A-1217A ขนาด 1219 x 1700
ขาตั้งนั่งร้าน Code A-917A ขนาด 914 x 1700
< 1 l 2 l 3 l 4 >

หน้าแรก | ความเป็นมา | บริการเช่า | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
คำช่วยค้น: นั่งร้าน | อุปกรณ์นั่งร้าน | ข้อจับแป๊บ | เสาค้ำยัน | ฟอร์มไท | แคล้มป์รัดเสา | แบบเหล็ก
ยูคลิป ไทรอทและวิงนัท | แบบหล่อถนน | แบบหล่อเสา | แบบเสา | แบบเสากลม | ข้อเสือ


Website builder by ninewebsite.com
contact us ข่าว ผู้ดูและกระดานข่าว English Thai